Loading...
CLUSTERUL LEMNARILOR 2017-11-02T07:33:11+00:00

Asociația HOLZBOX CLUSTER este dezvoltată la nivelul Transilvaniei, dar nu numai –membrii asociați care au aderat fiind firme care activează în industria de prelucrare a lemnului – producători și/sau furnizori de materiale și/sau servicii auxiliare și/sau complementare, precum și membri onorifici instituționali și personalități academice.

Scopul asocierii este construirea unei organizații de tip cluster prin care, accelerarea creșterii competitivității membrilor pe piața regională, națională și internațională extinde opțiunile de exprimare a conceptelor inovative ale clusterului în liga jucătorilor performanți și profesioniști în domeniu. La momentul constituirii, reprezentanții membrilor fondatori ai clusterului HOLZOBOX, au elaborat strategia de dezvoltare, agreând unanim atragerea de noi membri – atât agenți economici cât și personalități și instituții publice, universități, alte organisme și organizații de învățământ profesional și de cercetare care împărtășesc viziunea clusterului HOLZBOX sau/și doresc să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a unui domeniu de producție al economiei românești în zona Clujului.
Asociaţia îşi propune să reprezinte, să promoveze, să contribuie la dezvoltarea profesională şi să apere interesele profesionale și sociale ale producătorilor de produse finite din lemn masiv şi stratificat din Transilvania. Totodată, Asociaţia îşi propune să contribuie la cercetarea științifică, de învățămînt și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor şi valorificării acestora prin activități economice.

Viziunea Asociației HOLZBOX CLUSTER se axează pe inovare și calitate înaltă în domeniul realizării producției de tâmplărie și alte elemente de construcție din lemn, coroborată cu crearea unui lanț de valoare propriu; această premiză facilitează accesul la resurse și la factori de producție optimi din punct de vedere al costurilor dar de calitate superioară, care vor conduce – pe de o parte, la creșterea capacităților de producție și a productivității unităților de producție, iar pe de altă parte, la o dezvoltare bazată pe standarde comune privind sistemul de aprovizionare – producție – ambalare – depozitare – desfacere – comercializare – transport, cu impact pozitiv asupra competitivității propriilor produse pe piața națională și internatională, reflectat și în creșterea volumului cantitativ-valoric al vânzărilor, precum și în notorietatea Clusterului HOLZBOX.

Misiunea asumată de Asociația HOLZBOX CLUSTER este de a promova un context superior de realizare a proceselor de prelucrare înaltă a lemnului în produse care repoziționează lemnăria ca opțiune de elită prin excelență în calitate, competitivitate, design, funcționalitate și confort.

Obiectivul general al strategiei HOLZBOX CLUSTER este creșterea competitivității economice pe piața internă și externă bazată pe standarde înalte de calitate constantă, pe inovație și dezvoltare în domeniul realizării producției de tâmplărie din lemn și alte elemente de construcție din lemn prin metodologii avansate de prelucrare a lemnului.

Obiective specifice
Consiliul Director al asociației este convins că misiunea și obiectivele asumate de Asociația HOLZBOX CLUSTER sunt realizabile în arealul geografic al Clujului și a definit obiectivele specifice ale strategiei adoptate de adunarea generală a asociaților, printre care se numără:
• Creșterea numărului de membri în cadrul clusterului, dezvoltarea unor relații comerciale și de colaborare, încheierea de parteneriate cu instituții administrative, de învățământ, instituții financiar-bancare;
• Dezvoltarea unor relații comerciale și de colaborare, încheierea de parteneriate între membrii clusterului care să le permită abordarea unor proiecte complexe care polarizează expertize profesionale superioare capacitătilor singulare ale membrilor;
• Realizarea de investiții în infrastructura de afaceri și în cercetare-dezvoltare-inovare, cu accent pe școlarizare, organizarea de cursuri de calificare și perfecționare a forței de muncă, inclusiv stagii de practică a elevilor/ studenților în ateliere pentru meseria de tâmplar prelucrare înaltă a lemnului;
• Implementarea unor standarde comune de management al calitătii, la nivel de cluster, în conformitate cu standardele UE;
• Organizarea de cursuri de calificare și perfecționare a forței de muncă, inclusiv stagii de practică a elevilor/ studenților în ateliere pentru meseria de tâmplar prelucrare înaltă a lemnului;
• Organizarea de sesiuni periodice de informare tehnică și tehnologică, schimb de experiență și Know-How la zi;
• Folosirea în comun a capacităților de producție (personalului), promovarea și amenajarea unui showroom al clusterului cu produsele membrilor, creșterea exportului; Educarea, cultivarea și implementarea conceputului de management al inovării la nivelul clusterului și al membrilor asociați, în conformitate cu prevederile standardelor europene;
• Initierea unui program de reabilitare a tâmplăriei din lemn a clădirilor vechi și a celor cu valoare istorică, astfel încât rezultatul unui astfel de proiect să redea cumunitătilor imobile restaurate architectural și istoric și totodată funcționale la standardele de confort actuale;
• Accesarea unor finanțări, în vederea dezvoltării/modernizării capacităților de producție, creării de tehnologii de prelucrare inovative și ecoeficiente, respectiv susținerea dezvoltării durabile;
• Încheierea de parteneriate strategice cu clustere din țară și din afara țării, creșterea vizibilității naționale și internaționale a clusterului, creșterea exportului;

Activităţi principale pe care se direcţionează asocierea:
• Dezvoltarea reţelei de tip cluster, elaborarea, implementarea şi actualizarea unei strategii de dezvoltare a clusterului;
• Iniţierea unor proiecte de interes pentru membrii clusterului;
• Identificarea surselor de finanţare nerambursabilă care ar putea fi accesate de către Cluster şi membrii acestuia si dezvoltarea unor proiecte pentru obţinerea de fonduri cu finanţare nerambursabilă;
• Creşterea vizibilităţii clusterului şi a serviciilor oferite de către firmele asociate atât la nivel naţional cât şi internaţional
• Sprijinirea creării unor echipe de lucru în cercetare-dezvoltare pe diferite domenii de interes pentru membrii asociaţiei şi consolidarea sistemului de transfer a rezultatelor cercetării de bază către întreprinderile membre ale clusterului
• Reprezentarea clusterului la nivel intern şi internaţional;
• Încheierea unor parteneriate în domenii comune de lucru cu alte clustere din ţară şi străinătate cu acelaşi domeniu de activitate pentru realizarea unui transfer de expertiză, elaborarea unor proiecte comune;
• Facilitarea participării firmelor asociate în Cluster la târguri şi expoziţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
• Organizarea unor programe de formare continuă pentru personalul din cadrul organizaţiilor membre ale clusterului,
• Formarea, evaluarea şi certificarea abilităților profesionale ale persoanelor în industria lemnului;
• Asigurarea serviciilor suport pentru realizarea unui transfer tehnologic al rezultatelor cercetării;
• Promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională, acţiuni de lobby la nivelul instituţiilor publice locale, judeţene şi naţionale,
• creşterea interacţiunilor dintre societăţi, instituţii din mediul academic şi ştiinţific şi alte entităţi implicate în sprijinirea industriei lemnului;
• sporirea vizibilităţii producătorilor din industria lemnului prin dezvoltarea unor acţiuni de promovare şi publicitate integrate, inclusiv crearea unei mărci de calitate;
• organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale si promovarea comunicarii interprofesionale;
• sprijinirea membrilor săi în dezvoltarea relațiilor cu alte organizatii de profil;
• iniţierea, elaborarea şi promovarea de proiecte proprii în domeniul economic, social, cultural, mediu, de programe de dezvoltare a afacerilor, restructurare, privatizare, lichidare şi cooperare economică, inclusiv în condiţii de parteneriat cu alte instituţii şi agenţi economici;
• formarea, evaluarea şi certificarea abilităților profesionale ale persoanelor în industria lemnului;
• promovarea diseminarii cunostinţelor privind cercetările din industria lemnului din mediul public şi privat, realizarea de studii de specialitate destinate instituţiilor publice, firme, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii, emiterea de standarde în domeniul industriei lemnului;
• dezvoltarea canalelor de comunicare între mediul academic şi cel de afaceri pentru o mai bună cunoaştere a necesităţilor din industria lemnului;
• dezvoltarea şi promovarea instrumentelor economice avansate pentru analiza economică a industriei lemnului;
• Asigurarea complementarităţii în orice alte activităţi relevante pentru Cluster;
• Alte competenţe se pot stabili în baza aprobării Adunării Generale.